Diabetesföreningen Halmstad omfattar kommunerna Halmstad, Laholm, Hylte och Falkenberg.

Vi är anslutna till Diabetesförbundet och ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Som ansluten lokalförening till Svenska Diabetesförbundet så har Diabetesförening Halmstad antagit dess stadga.

Uppgifter

Vi arbetar med